Sygehus i krise – kom med til dialog og besøg på Regionshospitalet Gødstrup

DJ Kreds 5 03 nov , 2023 0 Comments Event
Foto: Regionshospitalet Gødstrup

Med afsæt i den mediestorm, som særligt akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup har været i, debatterer vi samarbejde mellem presse og hospital – og hvordan en mediestorm tager sig ud set fra hospitalets kommunikationsafdeling.

Aktuelt har forholdet mellem presse, Region Midtjylland og regionens hospitaler været præget af højlydte skandalesager. Det gælder eksempelvis sagerne om benamputationer og for lang ventetid for patienter med mave-tarmkræft. 

På Regionshospitalet Gødstrup er det akutafdelingen som særligt har været genstand for massiv medieopmærksomhed. I januar tilkendegav speciallægerne en bekymring for patientsikkerheden. En bekymring som skiftede til andre temaer i løbet af foråret 2023 for at ende i en diskussion om ytringsfrihed for de ansatte i afdelingen og for sundhedspersonalet i Danmark generelt. 

I den forbindelse blev der også luftet frustrationer over kommunikationsafdelingens rolle og ageren. 

Med afsæt i dette inviterer DJ Kreds 5 medlemmer og kredsens praktikanter til dialog og besøg på Regionshospitalet Gødstrup, hvor vi møder chefsygeplejerske Mette Frøjk, kommunikationschef Finn Møller og SoMe-redaktør Dorthe Gærup Nielsen. 

Udover debat og dialog er der også tid til en lille rundvisning på hospitalet. 

DJ Kreds 5 serverer en let aftensmad i form af en sandwich og en sodavand. Det er gratis at deltage, dog reserveres kr. 100 til no-show-fee, som fastholdes ved udeblivelse eller afbud efter fristen, som er den 14. november, kl. 17.00

Written By DJ Kreds 5