Om kredsen

DJ Kreds 5 28 okt , 2015

Dansk Journalistforbund Kreds 5 Midt- og Vestjylland
Kreds 5 omfatter fortrinsvis medlemmer af Dansk Journalistforbund i de tidligere Ringkøbing og Viborg Amter. Medlemmerne (omkring 400) udgøres af folk, der arbejder professionelt med at skabe indhold i medierne, herunder både ansatte og selvstændige/freelancere på trykte og elektroniske medier, samt kommunikationsmedarbejdere i offentlige og private virksomheder og organisationer.

En kredsbestyrelse på 8 medlemmer inkl. suppleanter arrangerer og gennemfører i årets løb en række arrangementer, ligesom medlemmer af kredsbestyrelsen følger og deltager i arbejdet i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

Hvis du har ønsker til lokale aktiviteter, som du synes at kredsen skal gennemføre, er du meget velkommen til at sende dit forslag til mail@djkreds5.dk.

Opdater din e-mail adresse
Ud over denne hjemmeside og facebook informerer Kreds 5 sine medlemmer ved udsendelse af elektroniske nyhedsbreve. Det sker til de mail-adresser, som vore medlemmer har opgivet til Dansk Journalistforbund. Derfor er det vigtigt, at du husker at opdatere dine kontaktinformationer, hvis du skifter arbejdsplads eller email-adresse.