Om kredsen

djkreds5 28 okt , 2015

Dansk Journalistforbund Kreds 5 Midt- og Vestjylland
Kreds 5 omfatter fortrinsvis medlemmer af Dansk Journalistforbund i de tidligere Ringkøbing og Viborg Amter. Medlemmerne (omkring 400) udgøres af folk, der arbejder professionelt med at skabe indhold i medierne, herunder både ansatte og selvstændige/freelancere på trykte og elektroniske medier, samt kommunikationsmedarbejdere i offentlige og private virksomheder og organisationer.

En kredsbestyrelse på 8 medlemmer inkl. suppleanter arrangerer og gennemfører i årets løb en række arrangementer, ligesom medlemmer af kredsbestyrelsen følger og deltager i arbejdet i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

Se kreds 5’s bestyrelse her.

Hvis du har ønsker til lokale aktiviteter, som du synes at kredsen skal gennemføre, er du meget velkommen til at sende dit forslag til mail@djkreds5.dk.

Opdater din e-mail adresse
Ud over denne hjemmeside og facebook informerer Kreds 5 sine medlemmer ved udsendelse af elektroniske nyhedsbreve. Det sker til de mail-adresser, som vore medlemmer har opgivet til Dansk Journalistforbund. Derfor er det vigtigt, at du husker at opdatere dine kontaktinformationer, hvis du skifter arbejdsplads eller email-adresse.