Indkaldelse til Generalforsamling i DJ Kreds 5

DJ Kreds 5 01 feb , 2023 0 Comments Event

Kredsen afholder generalforsamling den 17. marts 2023 kl. 17.30 efterfulgt af den årlige gallafest og prisuddeling. Mødet holdes i Musikteatret i Holstebro. Det er muligt at blive transporteret med busser gratis til generalforsamlingen og hjem igen efter gallafesten.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer med den mindste lyst til at blive en del af bestyrelsen (enten som suppleant eller stemmeberettiget medlem) om at møde op. Der er heller ingen krav om deltagelse i den efterfølgende gallafest. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail@djkreds5.dk.

Du kan tilmelde dig både generalforsamling og/eller gallafesten via linket herunder:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Evt. 

Har du forslag, som du ønsker på dagsordenen, og dermed drøftet på generalforsamlingen, skal dette være bestyrelsen i hænde på mail senest 1. marts.

Written By DJ Kreds 5