Indkaldelse til Generalforsamling i DJ Kreds 5 2024

DJ Kreds 5 04 nov , 2023 0 Comments Event

Kredsen afholder generalforsamling fredag den 8. marts 2024 kl. 17.30 efterfulgt af den årlige gallafest og prisuddeling. Mødet holdes i Musikteatret i Holstebro. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer med den mindste lyst til at blive en del af bestyrelsen (enten som suppleant eller stemmeberettiget medlem) om at møde op. Der er heller ingen krav om deltagelse i den efterfølgende gallafest. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail@djkreds5.dk.

Du kan tilmelde dig både generalforsamling og/eller gallafesten via linket herunder:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
    – Forslag fra bestyrelsen om at sætte kredsen på pause*
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Evt. 

Har du forslag, som du ønsker på dagsordenen, og dermed drøftet på generalforsamlingen, skal dette være bestyrelsen i hænde på mail senest 23. februar.

* Forslag til generalforsamlingen, hvis der ikke kan nedsættes en arbejdsdygtig bestyrelse:
I øjeblikket er der ikke kræfter til at løfte opgaverne i kreds 5’s bestyrelse. Derfor indstiller den nuværende bestyrelse til generalforsamlingen at beslutte at sætte kreds 5’s arbejde på pause ind til næste generalforsamling i marts 2025. Det besluttes samtidigt at sætte kontingentet til 0 (nul) kr.

Af formelle grunde vælger generalforsamlingen en formand/forperson, der skal fungere som kontaktperson, og hvis fornemste opgave herudover er at invitere medlemmerne til generalforsamlingen i marts 2025. Samme person vil have adgang til kredsens bankkonto. For sikkerhed vil udbetalinger over 1.000 kroner skulle andengodkendes hos DJ’s økonomiafdeling.

Generalforsamlingen opfordrer samtidig DJ’s omkringliggende kredse til at invitere kreds 5-medlemmer til sine arrangementer mv.

Written By DJ Kreds 5