Gallafest og prisuddeling

DJ Kreds 5 15 jan , 2018

Forslag til Kreds 5s priser for 2021  –  priserne uddeles ved gallafesten d. 11. marts 2022.

Tilmeld dig gallafesten 2022 her

Forslag til prismodtagere skal være kredsbestyrelsen i hænde SENEST d. 1. februar 2022 kl. 12. Hvert forslag sendes med begrundelse og bilag til mail@djkreds5.dk

De produkter, der foreslås, skal være offentliggjort i 2021, og de skal være udført af Kreds 5-medlemmer. Alle er velkomne til at indsende forslag. Forslagene bliver udelukkende bedømt ud fra begrundelse og materiale. Links er velkomne – tjek, at de virker!

Ikke-kreds-5-medlemmer kan komme i betragtning, hvis det er en gruppe, der foreslås. Dog skal mindst én person i gruppen være medlem af Kreds 5 eller have været det i 2021. Priserne gives til personer, ikke til arbejdspladser.

Et medlem kan godt foreslås i flere kategorier, ligesom man kan modtage mere end én pris samme år. Overvej, om produktet hører hjemme i flere kategorier. Kredsbestyrelsen forbeholder sig ret til at placere et forslag i flere relevante kategorier.

Et godt forslag:

  • Et godt forslag til en prismodtager(e) er så konkret som muligt, fylder ikke mere end maksimum én A4-side (gerne mindre), og tager udgangspunkt i nøje udvalgte produkter, som er vedhæftet begrundelsen.
  • Du vælger at vedhæfte de bedste produkter, som underbygger dit forslag. Hvis den/de foreslåede f.eks. har lavet en række produkter i form af en artikelserie, en bog, en programserie osv., kan du med fordel fremhæve det bedste. Altså der, hvor begrundelsen for forslaget kommer særligt til syne. Det kan være et særligt kapitel, en enkelt eller to af de bedste artikler, eller det ene tv-program, som særligt underbygger dit forslag. Det gør det mere konkret og lettere for kåringsgrupperne at vurdere.
  • Et forslag står stærkere, hvis det peger på et samlet projekt eller en afgrænset genre frem for en persons mere generelle kvalifikationer.

DE FIRE PRISER

DEN GYLDNE BLOK
gives til en person eller gruppe, der i det forgangne år i særlig grad har markeret sig inden for sit fag.

DEN VISUELLE PRIS
gives til en person eller gruppe, der har skabt noget ekstraordinært ved hjælp af fotos, film, grafik, lay-out, web-design eller lignende.

ÅRETS TALENT
gives til en eller flere praktikanter eller nyuddannede (max to år ved udgangen af 2019), der har gjort sig særligt bemærket i faget.

ÅRETS OVERRASKELSE
gives til en person eller gruppe, der via sit fag har taget et usædvanligt og anderledes initiativ.


Fysisk materiale

Hvis det af særlige årsager er nødvendigt at medsende fysisk materiale, sendes det til:

Jan Hallin
Villavej 36
7400 Herning

Bøger, magasiner, DVD’er, USB-nøgler osv. skal i givet fald fremsendes i minimum TRE eksemplarer til talent-, overraskelses- og den visuelle pris og i FEM eksemplarer til Den Gyldne Blok. Artikelserier på papir kan fremsendes i ét eksemplar.

Hvem kårer vinderne?

Fire kåringsgrupper bedømmer forslagene og udpeger tre nominerede i hver priskategori. Hver gruppe ledes af et medlem af Kreds 5’s bestyrelse. Herefter udvælger kåringsgrupperne også vinderen af prisen.

Medlemmerne af kåringsgrupperne og de nominerede offentliggøres her på hjemmesiden og på facebook inden prisuddelingen.