Gallafest og prisuddeling

DJ Kreds 5 25 mar , 2023

Send dit forslag til vindere af Kreds 5’s priser for 2024

Forslag til prismodtagere skal være kredsbestyrelsen i hænde SENEST d. 9. januar 2025 kl. 12.00. Hvert forslag sendes med begrundelse og bilag til mail@djkreds5.dk. Bilag i form af evt. artikler eller tv-indslag bag betalingsmur SKAL være vedhæftet som læsbar PDF eller med downloadlink til videofil, for at forslaget kan tages i betragtning.

De produkter, der foreslås, skal være offentliggjort i 2023, og de skal være udført af Kreds 5-medlemmer. Alle er velkomne til at indsende forslag. Forslagene bliver udelukkende bedømt ud fra begrundelse og materiale. Links er velkomne – tjek, at de virker!

Hvis det af særlige årsager er nødvendigt at medsende fysisk materiale som fx bøger, magasiner eller lignende, sendes det i fem eksemplarer til: Jan Hallin, Villavej 36, 7400 Herning.

Ikke-kreds-5-medlemmer kan komme i betragtning, hvis det er en gruppe, der foreslås. Dog skal mindst én person i gruppen være medlem af Kreds 5 eller have været det i 2023. Priserne gives til personer, ikke til arbejdspladser.

Et medlem kan godt foreslås i flere kategorier, ligesom man kan modtage mere end én pris samme år. Overvej, om produktet hører hjemme i flere kategorier. Kredsbestyrelsen forbeholder sig ret til at placere et forslag i flere relevante kategorier.

De fire priser

Det er vigtigt at understrege, at priserne kan uddeles til ALLE medlemmer af kredsen med en hvilken som helst faglig baggrund og stilling. Samtidig kan platformene for de indstillede produkter være alt fra avis og tv til sociale medier, youtube, magasiner, fagblade, reklamekampagner for private virksomheder med mere.

DEN GYLDNE
Gives til en person eller gruppe, der i det forgangne år i særlig grad har markeret sig inden for sit fag.

DEN VISUELLE
Gives til en person eller gruppe, der har skabt noget opsigtsvækkende ved hjælp af fotos, video, grafik, layout, webdesign eller lignende.

DEN KOLLEGIALE
Gives til en person, der har markeret sig som en faglig sparringspartner og/eller inspirerende kollega, som er klar med opmuntring, smil og energi og er med til at skabe sammenhold.

DEN OVERRASKENDE
Gives til en person eller gruppe, som indenfor det seneste år har brugt sit håndværk på en ny og overraskende måde til inspiration for andre i branchen.  

Et godt forslag

  • Et godt forslag til en prismodtager(e) er så konkret som muligt, fylder ikke mere end maksimalt én A4-side (gerne mindre), og tager udgangspunkt i nøje udvalgte produkter, som er vedhæftet begrundelsen.
  • Du vælger at vedhæfte de bedste produkter, som underbygger dit forslag. Hvis den/de foreslåede f.eks. har lavet en række produkter i form af en artikelserie, en bog, en programserie osv., kan du med fordel fremhæve det bedste. Altså der, hvor begrundelsen for forslaget kommer særligt til syne. Det kan være et særligt kapitel, en enkelt eller to af de bedste artikler, eller det ene tv-program, som særligt underbygger dit forslag. Det gør det mere konkret og lettere for kåringsgrupperne at vurdere.
  • Et forslag står stærkere, hvis det peger på et samlet projekt eller en afgrænset genre frem for en persons mere generelle kvalifikationer.

Hvem kårer vinderne?

Fire kåringsgrupper bedømmer forslagene og udpeger tre nominerede i hver priskategori. Hver gruppe ledes af et medlem af Kreds 5’s bestyrelse. Herefter udvælger kåringsgrupperne også vinderen af prisen.

De nominerede offentliggøres her på hjemmesiden og på facebook inden prisuddelingen.