Formandens beretning 2019

DJ Kreds 5 10 mar , 2019

DJ kreds 5 Generalforsamling 13. marts
Skriftlig beretning af formand Thue Grum-Schwensen

Ud over generalforsamling og gallafest har der været gennemført fire arrangementer i 2018. Dertil kommer, at vi i de sene forår, hvor det var rent og flot sommervejr, måtte aflyse to på grund af for få tilmeldinger. Om det skyldes vejret eller emnerne, som begge var internationale, ved jeg ikke. I hvert fald lykkedes de at gentage det ene – Journalism is not a crime – om efteråret, hvor der var tilmeldinger nok til at høre om forfølgelse af journalister rundt om i verden og diskutere en film om det. Omkring 15 var med ved arrangementet i oktober.

Et tilsvarende antal deltagere var med, da det i november handlede om fagenes fremtid, da Søren Schultz Jørgensen på et møde i Viborg fortalte om bogen ”Journalistiske forbindelser” – om blandt andet fælles kendetegn for medier, der faktisk har succes rundt om i verdenen. Det handlede om, at det er nødvendigt at tænke nyt og måske også vende tilbage til gamle dyder på samme tid, men også at der ER en fremtid for god og gedigen journalistik.

Arrangementer om Konstruktiv Journalististik og tips til videofilm på de sociale medier – det sidste ret velbesøgt med over 20 deltagere – blev gennemført i foråret, som altså desværre også bød på to aflysninger.

I samarbejde med ”Kommunikation og Sprog” har der været yderligere et arrangement i Herning om tekster til film og fjernsyn med mere. Nogle få af kredsens medlemmer deltog.

Alt i alt har der altså være arrangementer. De fleste dog ikke med voldsomt imponerende deltagertal, men måske kan man ikke forvente mere. En ide kunne måske være at holde færre arrangementer, men til gengæld med ”større navne”, som måske kunne trække flere. Nogle af dem kunne måske også åbnes for en større offentlighed end bare kredsens medlemmer – måske med entre for deltagere, der ikke er medlem af DJ kreds 5.

Jeg ved det ikke, men det er da noget, som generalforsamlingen kan diskutere, og som en kommende bestyrelse kan arbejde med.

Omkring gallafesten er deltagertallet gradvist faldet lidt de seneste år – dog steg det faktisk i 2018. I år, 2019, kom det ned på omkring 65. Det er stadig en pæn del af kredsens medlemmer, men der kan måske være grund til at gen- eller nytænke arrangementet. Eller måske er tiden helt løbet fra den type af prisuddelinger og gallafester – der er efterhånden mange af dem. Også et oplagt emne til debat både på generalforsamlingen og i den kommende, nyvalgte bestyrelse.

Til delegeretmødet i år er kredsenes fremtid atter til debat – som en del af en debat om ”fremtidens forbund”. Det siger jeg lidt mere om i min mundtlige beretning, men også det emne er oplagt at diskutere. Gerne med vilje til, at der faktisk skal ændres noget, og at vi ikke bare skal holde fast i strukturer,  fordi sådan ”plejer” det at være.

Det her er min sidste beretning, da jeg på generalforsamlingen træder tilbage. Derfor vil jeg også gerne sige tak til alle jer, der har valgt mig op, bakket mig op og som jeg har haft et glimrende samarbejde med.