Formandens beretning 2018

DJ Kreds 5 07 mar , 2018

Skriftlig beretning – Dansk Journalistforbund, Kreds 5:

Af formand Thue Grum-Schwensen

Mens jeg skriver denne beretning, er overenskomstforhandlingerne på det offentlige område brudt sammen.

Vi har en del kolleger, de er ansat i kommuner, regioner eller staten. Også her i kredsen. Om det ender med konflikt, er det for tidligt at sige. Men i hvert fald er fronterne trukket op.

Ordentlige løn- og arbejdsforhold bør gælde både i det private og det offentlige – og det halvoffentlige for den sags skyld. Hele vejen rundt er det under pres – til skade for navnlige de svageste, som regler og overenskomster også er til for at beskytte.

Den såkaldte danske model er under pres. Den sociale sikkerhed, der er med til at sikre fleksibliteten på arbejdspladserne, risikerer at forsvinde.

Fra vores verden har den berlingske koncern også netop fremlagt en stor digitaliseringsplan, som de kalder den. En plan, som koster arbejdspladser – også journalistiske arbejdspladser. Og som derfor også førte til øjeblikkelige arbejdsnedlæggelser.

Det journalistriske arbejdsmarked er presset. Løn- og arbejdsforhold er pressede. Stadig mindre tid til de enkelte opgaver presser kvalitetet og produkter, så det ofte kommer til at handle mere om klik på nettet end om journalistisk kvalitet.

I den sammenhæng er gallafesten i kreds 5, som vi netop har holdt, opløftende. Uden overhovedet at forholde sig til, om det er de rigtige, der er blevet nominerede og har vundet, kan man i hvert fald konstatere, at der stadig produceres rigtig meget god journalistik, der er med til at gøre folk klogere og mere vidende – og hvor vagthunden samtidig holder magthaverne på plads.
Dennne gang har bestyrelsen IKKE været inde over og vælge vindere. De fire bedømmelsesgrupper har været helt autonome: De har både nomineret tre og desuden valgt vinderen. Helt selvstændigt og uden bestyrelsens indblanding. Det er nyt, og det er meningen, at det skal diskuteres og vurderes blandt andet på denne generalforsamling.

Uanset hvilken model, der bliver valgt for at bedømme de foreslåede kandidater til de fire priser, vil der helt sikkert altid være forskellige holdninger til, om det nu er de rigtige, der har vundet – eller for den sags skyld er blevet nomineret. Det kommer vi næppe nogensinde ud over.

Og at det i år har været meget svært at vælge – fordi der i hvert fald i flere kategorier har været rigtig mange, meget forskellige og meget kvalificerede forslag – er helt sikkert. Og det er i sig selv opløftende i en tid, hvor faget ellers på alle måder er under pres.

Den skriftlige beretning er generelt mere aktivitets-orienteret og mindre politisk, end den mundtlige, som kommer på generalforsamlingen. Sådan bliver det også i år – og derfor forlader jeg nu det mere politiske. Men kommer tilbage til det felt i min mundtlige beretning på selve generalforsamlingen.

Ud over gallefesterne i både 2017 og 2018 samt generalforsamling har vi i 2017 haft seks forskellige arrangementer – nogle alene og nogle i samarbejde med ”kommunikation og sprog”.

Antallet af deltagere i de forskellige arrangementer har varieret stærkt, men der har været tidligere år med generelt flere deltagere. Faktisk tror jeg at øget arbejdspres på mange af vores arbejdspladser også gør det sværere at trække folk til.

Arrangementerne bør være forskellige – og handle både om fagforeningspolitik (altså om at sikre ordentlige forhold for både freelancere, løsarbejdere og fast ansatte) og om indholdet i vores efterhånden meget forskellige fag.

Fotoudstilling, kursus i digitalt selvforsvar, en såkaldt Thy-night med film og debat, en temaaften om kommunalvalget, et lynkursus om kommaer og en juleudflugt til Flensborg. Meget varieret og nok mest om indholdet i vores spændende fag. Og det er ingen skade.

Foreløbig har vi i 2018 – foråret – ud over gallafest og generalforsamling planlagt følgende:

24. april 2018 – Powertip til SoMe med Kristian Strøbech (Medieskolerne, Viborg kl. 17.00)
7. maj 2018 – Haagerup fortæller om konstruktiv journalistik (DR Midt&Vest, Holstebro kl. 18.30)

Dem tager jeg med for at gøre lidt reklame for dem. På tegnebrættet har vi blandt meget andet en tur til Hamborg og måske en aften om pension, pensionsmuligheder, efterløn og så videre – i et forsøg på at give en anelse klarhed over noge meget indviklet, og hvor reglerne også har en tendens til at blive stadig ringere for kommende generationer af pensionister.

Også et arrangement om pressens rolle i forhold til integration – med kritikere med mildt sagt forskellige syn på den sag – er blandt planerne.

Det er ikke planlagt endnu – og ikke alt på tegnebrættet bliver til noget. Ideer modtages med kyshånd – det er ikke sikkert, alle bliver til noget, men det giver os noget at arbejde med.

Hele bestyrelsen var i september 2017 – for første gang i mange, mange år – på et bestyrelseskursus med det formål at blive dygtigere til vores arbejde. Blandt andet på den baggrund forsøger vi at planlægge blandt andet vores arrangementer bedre – så vi i foråret arbejder med et efterårsprogrammet og så fremdeles.

Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til hurtigere og mere spontane arrangementer, hvis der sker noget vigtigt og aktuelt. Det kunne for eksempel være om overenskomsterne på det offentlige område – alt efter hvordan de forhandlinger udvikler sig.

Et formål med kredsens virksomhed må også være at tilbyde noget fagligt og et fællesskab til de mange medlemmer, der ikke er tilknyttet en fast arbejdsplads med medarbejderforening eller et fagligt fællesskab i en specialforening. Der kommer stadig flere af den type medlemmer, som ofte kan føle sig meget alene. Hvis der er bud på aktiviteter målrettet den gruppe – i vores kreds er det omkring en fjerdedel af medlemmerne – hører vi gerne.