Formandens beretning 2017

DJ Kreds 5 20 mar , 2017

Efter et bestyrelsesmøde i september i fjor kunne jeg tage hjem som både kasserer og formand efter, at Ivan Hejlskov overraskende havde trukket sig som formand. Kommer hurtigt til formandsmøde og HB-møder, hvor der foregår interessant politiske debatter om blandt andet faget og fagforeningens fremtid.

Når vi om et par weekender holder kredstræf med kreds 5 som vært, har vi valgt også at sætte fokus på faget og fagets fremtid i en tid, hvor det er uvist, hvordan medielandskabet kommer til at se ud. Kredstræffet er for alle kredse i hele landet.

Det er en vigtig diskussion.  Hvor er vi på vej hen. Det er vigtigt uanset om vi arbejder med traditionel journalistik, med kommunikation eller med noget helt andet. Hvad kommer udviklingen til at betyde for vores fag og for os som fagforening.

Diskussionen skal tages løbende og mange steder. Udviklingen kommer nemlig også til at præge vores løn- og arbejdsforhold. Også sammenlignet med andre sammenlignelige faggrupper.

Vi ved, at alle traditionelle medier er pressede. Især de trykte medier, hvor krisen er velkendt, men det gælder også TV, radio og andre. Og hvordan skal Public Service-medier financieres i fremtiden. Fordeling og størrelse er til politisk forhandling. Alt andet lige er det nemmere for politikere at skære ned, hvis seere og lyttere har svigtet.

Samtidig presses løn- og arbejdsforhold på alle typer af arbejdspladser i branchen. Journalister kan da bare fotografere hele tiden og samtidig lave alt det, de gjorde før. Færre ansatte alle steder. Betalte frokostpauser har man – heldigvis uden held – forsøgt at sløjfe.

Kampen for ordentlige løn og arbejdsforhold for fastansatte og freelancere, for journalister og kommunikatører og alle andre lønmodtagere i fagforeningen er derfor ekstra vigtig nu. Vi skal fastholde og være stolte af at være en fagforening.

Alt er ikke en jammerdal. Men der er både problemer og udfordringer.

Hvordan organiserer vil folk på et arbejdsmarked, hvor folk skifter funktioner meget hurtigt. Den ene dag som lønmodtager, næste som freelancer og tredje måske som chef – og så som lønmodtager igen. Og også mellem de forskellige brancher indenfor faget.

Hvor organiserer vi Dansk Journalistforbund, så man er forberedt på opgaven. DJ har skud i mange retninger, men de afspejler også de mange forskellige fagligheder.

DJ står overfor et delegeretmøde, hvor en del debat og forslag kommer til at handle om struktur. Fint nok. Noget er helt ok, mens andet ikke er vokset ”i vores have”.

Et eksempel: At omlægge Fagligt Forum, så der ikke vælges delegerede, og så det kan bruges til, hvad DJ netop nu har behov for at få til debat, er fint. Beslutninger skal jo alligevel altid træffes af delegereretmødet hvert andet år.

”Frivilligheds-spøgelset” hører til det, der ikke er vokset i vores have. At gøre det frivilligt, om man vil være medlem af kreds og/eller specialforening/gruppe, lyder måske godt. Men hvis man er medlem af en fagforeninger, køber man ”hele pakken”.

Det handler også om solidaritet. På arbejdspladsene er alle med i en medarbejderforening for at stå samlet overfor arbejdsgiveren. Det er i og for sig samme princip.

De små kredse kan blive truet på sigt af en sådan ordning. Ikke fordi vi frygter den store medlemsflugt. Mere at nytilkomne ikke melder sig ind. I en lille kreds kan det udvikle sig til et problem og i værste fald være med til at gøre afstanden mellem Vestjylland og Gl. Strand større.

Forslaget afspejler et reelt problem. Nemlig de forskelle, der er på DJ medlemmers kontingent alt efter geografi og faglighed. Et enhedskontingent, der indeholder kontingent til kreds og gruppe og med udligningsordninger til de små kredse og specialgrupper kombineret med en aktivitetspulje, der kan søges fra, ville være en mere logisk løsning.

En sådan aktivitetspulje er faktisk ved at blive oprettet, og det fortjener DJ`s ledelse ros for. Kredsene er med til at sikre aktiviteter tæt på medlemmerne. Derfor vil færre og større kredse ikke nødvendigvis være en god ide. Der er bejlere til os, men vi siger pænt nej tak.

Vi er åbne for debat om struktur og fremtid. Men vi vil også gerne gøre grænserne klare.

Arbejdspres, stress, hurtige ændringer og uvished om fremtiden er dagligdag for mange af vores medlemmer. Det eneste konstante er forandringer og lønnen, der ikke rigtig stiger i modsætning til presset.

I dag – samme dag som generalforsamlingen – er der landet en ny overenskomst på dagbladsområdet. Lønstigningerne er små, men måske alligevel bedre end forventet. Meget ærgerligt, at arbejdsgiverne reelt ikke ville diskutere arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for freelancere. Der er altså som altid både plusser og minusser.

Ledigheden er ret lav. 12 ud af omkring 375 medlemmer (ikke alle fuldtbetalende). En del skifter branche og andre flytter væk fra egnen, når de bliver ledige, og det er også medvirkende årsager til lav ledighed trods nedskæringer og færre ansatte.

Vi glæder os til kursus 8. maj i Viborg – på Viborg Stifts Folkeblad – om en anden moderne udfordring, nemlig hvordan vi digitalt beskytter både vores kilder og os selv.

Bestyrelsen fungerer i store træk godt, og alle er med til at trække læsset. Vi kunne godt være ni i stedet for syv. At uddelegere opgaver og ansvar også ud af bestyrelsen kan også være en farbar vej på nogle områder. Det kan også inddrage flere og bredere.

Årets store arrangement er Galla-festen, hvor det er vigtigt med en grundig evaluering og overvejelser om fremtiden – også på baggrund af et svagt faldende deltagertal. Se eventuelt den skriftlige beretning – og jeg glæder mig til debatten om det emne her på generalforsamlingen.

Thue Grum-Schwensen
Formand kreds 5 Dansk Journalistforbund