Formandens beretning 2016

DJ Kreds 5 14 mar , 2016

Der er mange, der mener, at det sidste år har været et af de dårlige af slagsen, vel nærmest et møg år, i meget lang tid. Og jeg er tilbøjelig til at give dem ret.

Tænk bare på terroren i København, teltlejre, grænsebomme, den skingre retorik ift. flygtningeproblemet, den manglende VM-kvalifikation og meget mere.

Det vil dog være forkert at sige, at det forgange år i kredsen og DJ, som sådan har været præget af dårligdom, måske snarere tværtimod.

Ved delegeretmødet fik DJ som bekendt ny formand, Lars Werge, og ny næstformand, Tine Johansen. Og det ser ud til at begge følger rådene om en udluftning og hovedrengøring i forbundshuset og forbundet som helhed.

At dette så medfører, at man måske vælger at forlade domicilet på Gammel Strand for at finde nogle mere tidsvarende og moderne lokaler, er så en anden sag.

Det nye formandskab har bl.a. lagt sig i selen for en gennemgribende debat om forbundsstrukturen og medlemsdemokratiet på Fagligt Forum i april.

Vores kandidat til næstformandsposten i DJ, Allan Thulstrup, tabte desværre til Tine Johansen. Men når det nu skulle være sådan, er jeg da personligt meget tilfreds med Tine og hendes tilgang til opgaven. Som når hun f.eks. tager i praktik på en række kommunikationsarbejdspladser, for at få forholdene der ind under huden.

Vi kan så glæde os over og være stolte af, at Allan blev en suveræn topscorer ved HB-valget.

Her i kredsen er det igen i år vores medlemsarrangementer, der har været i fokus.

Vi har bl.a. været på besøg hos Herning bibliotekerne, for at lære at skrive en bog, haft besøg af en særdeles kompetent journalist, der gjorde os klogere på islamisk stat, været en tur på fotomuseet i Herning og skudt på forbundsledelsen i Skive. Alle velbesøgte arrangementer.

Som vanligt er der blevet brugt en hel del tid på vores gallafest. Den har dog ikke fyldt nær så meget på bestyrelsesmøderne som tidligere. Det skyldes helt klart en tydeligere arbejdsdeling ift. de forskellige opgaver.

Og den engagerede indsats, der har været i arbejdsgrupperne, har båret frugt. Gallafesten i Anlægspavillonen i Holstebro blev et brag af en succes.

At der så har været en del turbolens om både nomineringerne og prismodtagerne er en anden sag. Men der kan ikke sættes en finger på selve arrangementet.

Men lad mig kort dvæle ved den utilfredshed der har været både i forhold til nomineringer og valget af vindere.

Bestyrelsen vil af princip ikke forholde sig til, hvem der løber med hæderen og priserne. Men jeg vil gerne understrege, at der er tale om faglige priser. Det vil sige, at såvel nomineringer som priser tager udgangspunkt i, om man har gjort noget ekstraordinært indenfor sit fag det forgangne år. Alle faggrupper i DJ er altså ligeværdige. Vi opererer derfor ikke med begreber som ”rigtig journalistik”.

At folk kan være uenige i vores valg er selvfølgelig helt i orden. Men kritikken er uden for skiven, når det f.eks hævdes at kommunikationsmedarbejdere er en flok mørkest fyrster, og at det derfor er devaluering af Den Gyldne Blok, hvis en af dem kommer i spil til priser.

Det samme gælder, når man mener, der er nogle former for journalistik, der er mere ”rigtig” eller finere end andre. Og som pr. automatik derfor gør sig mere fortjent til en pris.

Disse betragtninger skal dog ikke slå skår i glæden over at gallafesten i år, efter en kæmpe make-over, helt sikkert er en der bliver husket og talt om i mange år.

Udover arrangementerne har vores web-strategi og hjemmeside fyldt en hel del det sidste års tid. Vi har relanceret vores hjemmeside, men er ikke færdige endnu. Spørgsmålet er dog, om vi skal forsætte med selv at udvikle og optimere siden eller tilslutte os forbundets web-løsning. Det skal vi hurtigt have debatteret og fundet en løsning på.

Vi er i løbet af året også kommet på både twitter og facebook. Platforme som vi fremover helt sikkert kommer til at prioritere mere og mere.

Ellers bliver det helt store tema det næste år uden tvivl strukturen og medlemsdemokratiet i DJ. Vi skal bl.a. diskutere den nuværende kredsstruktur og relationerne mellem kredsene og medarbejderforeningerne og specialgrupperne, og i det hele taget den kludetæppeagtige organisering, der præger DJ i dag.

Da vi her i kredsen har ansvaret for kredstræffet i 2017, vil dette også blive en af de ting, der kommer til at fylde en del i bestyrelsesarbejdet næste år.

Det vil vores arrangementer også. Vi er i fuld gang med at forberede et besøg på byggepladsen i Gødstrup, hvor vi gerne skulle høre noget om mediestrategien, og hvad der nu ellers gemmer sig bag byggeriet af det nye storsygehus.

Vi har også planlagt at invitere vores medlemmer til lanceringen af Året Pressefoto i Herning her i foråret. Er der andre bud på arrangementer hører vi gerne fra jer.

/ Ivan Hejlskov, formand Kreds 5.