2009

DJ Kreds 5 02 dec , 2015

Prisuddeling med et brag af en fest

“Den Gyldne Blok” tildelt Merete Just, Skive Folkeblad i overværelse af 120 kolleger i festskrud.

Af Jens Utoft

Kreds 5s kollegiale hædersbevisning ”Den Gyldne Blok” blev i år som noget helt nyt uddelt ved en storstilet gallafest fredag aften den 26. marts i Hall of Fame i Musikteatret i Holstebro.

Det blev et brag af en fest med deltagelse af over en fjerdedel af kredsens medlemmer, plus enkelte af cheferne fra kredsens mediearbejdspladser, som alle var inviteret. Dermed blev prisfesten det hidtil største, men også dyreste arrangement i kreds 5s historie.

Hele 36 kolleger var indstillet som modtagere af ”Den Gyldne Blok” eller en af de tre nyindstiftede specialpriser, ”Årets talentpris, ”Årets overraskelse” og ”Årets visuelle pris”.

Fire var nomineret til hovedprisen og tre til hver af de øvrige.

Hovedprisen ”Den Gyldne Blok” gik til den 40-årige Merete Just på Skive Folkeblad for en række artikler og kommentarer om konkursen sidste sommer i det privat ejede, men offentligt støttede ”Kulturcenter Limfjord” i Skive.

”Undervejs formåede Merete Just at holde tungen lige i munden og til stadighed sikre sig, at kildernes egne interesser i sagen ikke fik den konsekvens, at der kom uverificerede forlydender i avisen. Derudover medførte Merete Justs dybdeborende journalistik, at mange ting, som ellers var fejet ind under gulvtæppet, kom frem i dagens lys”, løde det i begrundelsen.

Priskomiteen fremhævede endvdere, at der var tale om artikler af ”meget høj kvalitet – især når der tænkes på de ressourcere, der normalt er til rådighed til den slags artikler i lokale medier. Desuden var Merete Justs artikler med til at skabe en god debat i Skive Folkeblad og i lokalsamfundet i øvrigt.

Ud over Den gyldne Blok og Den gyldne Pen modtog Merete Just et gavekort på et weekendophold i Rom for to personer, som hun formentlig vil dele med en tidligere prismodtager, nemlig ægtefællen Henning Just, der efterfølgende skiftede arbejdsplads til Viborg Stifts Folkeblad.

Ud over Merete Just var de nominerede Ringkøbing-Skern Kommunes kommunikationschef Birthe Færgemand for at have bragt kommunen på landkortet på flere medieplatforme, Allan Høyer, DR Midt&Vest for tv-portrættet af filminstruktøren Niels Malmros, samt Jane Gisselmann, Viborg Stifts Folkeblad for en artikelserie om fattige i Viborg Kommune.

Talentpris til VJ-journalist

Årets talentpris gik til videojournalist Majbrith Oddershede Bach fra TV/Midt-Vest for bl.a. udsendelserne om ”Den hvide læge”, Immanuel Bitsch-Larsen. Prisen gives til en praktikant eller nyuddannet (max to år ved årets udgang), der har gjort sig særligt bemærket i sit fag.

De øvrige nominerede i denne kategori var Christian Baadsgaard fra Ringkjøbing-Skjern Dagblad og Katrine Kibsgaard fra DR Midt&Vest.

Hædret for film om drengekor

Prisen for Årets overraskelse gik til Anne Holst Moulvad fra TV/Midt-Vest for dokumentarfilmen om Herning Drengekor, der meget usædvanligt også er blevet en succes i både biografer og som DVD-film med ekstra materiale. Hun fik også prisen for selv at have ydet en stor indsats for at skaffe finansiering af filmen.
Prisen gives til en person eller gruppe, der via sit fag har taget et usædvanligt og anderledes initiativ.

Øvrige nominerede i denne kategori var Laila Kempel fra Ikast Avis for sin bemærkelsesværdige artikelserie i forbindelse med ungdomsvalget i Ikast-Brande kommune ved efterårets kommunalvalg, samt Johanne Bagge, Pia Lange Christensen og Marie Frank Christensen fra TV/Midt-Vest fdor en række indslag om badesikkerhed.
Pris til Herning-fotografer

Endelig gik ”Årets visuelle pris” til de fire fotografer på Herning Folkeblad for deres nyskabelse med avisens tillæg ”Glimt”, hvor de præsenterede året i billeder. De fire er Flemming Hansen, Henrik Ole Jensen, Tom Laursen og Tony Brøchner.
Prisen gives til en person eller gruppe, der har skabt noget ekstraordinært ved hjælp af fotos, film, grafik, web-design eller lignende.

Øvrige nominerede i denne kategori var pressefotograf Morten Stricker fra Dagbladet Holstebro-Struer og Hans Vittarp fra TV/Midt-Vest for udsendelsen ”En stemme for livet”.

Festlig ramme

Prisuddelingen var højdepunktet i en festlig ramme, hvor deltagerne – langt de fleste klædt på til lejligheden i festskrud – indledningsvis blev modtaget med et glas champagne og derefter bænket ved små runde borde til en lækker tre-retters menu.

Aftenen blev kædet sammen af kredsens næstformand Torben Møller fra DR Midt&Vest og Anne Domino fra Region Midtjylland, mens selve priserne blevf uddelt af borgmestrene Lars Krarup fra Herning og H. C. Østerby fra Holstebro, som indledningsvis underholdt gæsterne med en række godmodige, indbyrdes drillerier. Det var virkelig morsomt.

Herefter blev de nominerede præsenteret på videoskærm inden spændingen blev udløst med åbning af forseglede kuverter og præsentation af vinderne på scenen foran publikum.

Aftenen sluttede med dans til musik fra et 4-mands orkester, men ind imellem var der selvfølgelig også gode muligheder for at netværke med kolleger fra andre medier og genopfriske gamle bekendtskaber.

Mange af deltagere gav udtryk for, at Galla-prisfesten i Holstebro var starten på en ny tradition. Men den nuværende kredsbestyrelse har gjort det klart, at det vil kræve økonomisk opbakning fra kredsens arbejdspladser og måske også at deltagerne selv må have pungen op af lommen for at deltage. Dette års arrangement var kun muliggjort af, at kreds 5 gennem de senere år har oparbejdet en mindre kassebeholdning. Den er nu kommet en stor del af medlemmerne til gode.

TV/Midt-Vest bragte et indslag om prisuddelingen lørdag den 27. marts. hvor studieværten Anne Holst Moulvad “glemte” at nævne sit eget navn som en af prismodtagerne.