Gallafest

djkreds5 15 jan , 2018

Forslag til Kreds 5s priser for 2017  –  priserne uddeles ved gallafesten d. 9. marts 2018.

Forslag skal være kredsbestyrelsen i hænde SENEST d. 1. februar 2018 kl. 12. Hvert forslag sendes med motivation og bilag til mail@djkreds5.dk

Et forslag står stærkere, hvis det peger på et samlet projekt eller en afgrænset genre frem for mere generelle kvalifikationer. Alle forslag skal følges af en skriftlig begrundelse.

HER ER DE FIRE PRISER

DEN GYLDNE BLOK
gives til en person eller gruppe, der i det forgangne år i særlig grad har markeret sig inden for sit fag.

ÅRETS VISUELLE PRIS
gives til en person eller gruppe, der har skabt noget ekstraordinært ved hjælp af fotos, film, grafik, lay-out, web-design eller lignende.

ÅRETS TALENT
gives til en eller flere praktikanter eller nyuddannede (max to år ved udgangen af 2017), der har gjort sig særligt bemærket i faget.

ÅRETS OVERRASKELSE
gives til en person eller gruppe, der via sit fag har taget et usædvanligt og anderledes initiativ.

Forslagsstilleren skal altid sørge for bilagsmateriale, der viser det omhandlede arbejde. Forslagene bliver udelukkende bedømt ud fra begrundelse og materiale. Links er velkomne – tjek, at de virker!

Så vidt muligt bør begrundelse og bilag sendes elektronisk til e-mailadressen mail@djkreds5.dk. Hvis det af særlige årsager er nødvendigt at medsende fysisk materiale, sendes det til:

Jan Hallin
Villavej 36
7400 Herning

Bøger, magasiner, DVD’er, CD-rom’er osv. skal i givet fald fremsendes i minimum TRE eksemplarer til talent-, overraskelses- og den visuelle pris og i FEM eksemplarer til Den Gyldne Blok. Artikelserier på papir kan fremsendes i ét eksemplar. Husk navn og arbejdsplads på den foreslåede.

De produkter, der foreslås, skal være offentliggjort i 2017, og de skal være udført af Kreds 5-medlemmer. Alle er velkomne til at indsende forslag.

Ikke-kreds-5-medlemmer kan komme i betragtning, hvis det er en gruppe, der foreslås. Dog skal mindst én person i gruppen være medlem af Kreds 5 eller have været det i 2017. Priserne gives til personer, ikke til arbejdspladser.

Et medlem kan godt foreslås i flere kategorier, ligesom man kan modtage mere end én pris samme år. Overvej, om produktet hører hjemme i flere kategorier. Kredsbestyrelsen forbeholder sig ret til at placere et forslag i flere relevante kategorier.

Fire arbejdsgrupper bedømmer forslagene og udpeger de nominerede i hver priskategori. Hver gruppe ledes af et medlem af Kreds 5’s bestyrelse.

Som noget nyt er det også arbejdsgrupperne, der kårer vinderen, og altså ikke som tidligere kredsbestyrelsen.

Forslag og nominerede offentliggøres her på hjemmesiden og på facebook.