Gallafest

Forslag til prismodtagere ved årets Gallafest 2018

Forslag til prismodtagere skal være kredsbestyrelsen i hænde SENEST d. 1. februar 2018 kl. 12. Forslaget sendes sammen med motivation og bilag til mail@djkreds5.dk

Hvis det er nødvendigt at medsende fysisk bilagsmateriale sendes det til:
Jan Hallin
Villavej 36
7400 Herning

Et forslag står stærkere, hvis det peger på et samlet projekt eller en afgrænset genre frem for mere generelle kvalifikationer. Alle forslag skal følges af en skriftlig begrundelse.

HER ER DE FIRE PRISER

 • DEN GYLDNE BLOK
  gives til en person eller gruppe, der i det forgangne år i særlig grad har markeret sig inden for sit fag.
 • ÅRETS VISUELLE PRIS
  gives til en person eller gruppe, der har skabt noget ekstraordinært ved hjælp af fotos, film, grafik, lay-out, web-design eller lignende.
 • ÅRETS TALENT
  gives til en eller flere praktikanter eller nyuddannede (max to år ved udgangen af 2017), der har gjort sig særligt bemærket i faget.
 • ÅRETS OVERRASKELSE
  gives til en person eller gruppe, der via sit fag har taget et usædvanligt og anderledes initiativ.

 

Forslagsstilleren skal altid sørge for bilagsmateriale, der viser det omhandlede arbejde. Forslagene bliver udelukkende bedømt ud fra begrundelse og materiale. Links er velkomne – tjek, at de virker!

Bøger, magasiner, DVD’er, CD-rom’er osv. skal fremsendes i minimum tre eksemplarer. Artikelserier på papir kan fremsendes i ét eksemplar (men tre er mere end velkomne!). Husk navn og arbejdsplads på den foreslåede.

De produkter, der foreslås, skal være offentliggjort i 2017, og de skal være udført af Kreds 5-medlemmer. Alle er velkomne til at indsende forslag.

Ikke-kreds-5-medlemmer kan komme i betragtning, hvis det er en gruppe, der foreslås. Dog skal mindst én person i gruppen være medlem af Kreds 5 eller have været det i 2015. Priserne gives til personer, ikke til arbejdspladser.

Et medlem kan godt foreslås i flere kategorier, ligesom man kan modtage mere end én pris samme år. Overvej, om produktet hører hjemme i flere kategorier. Kredsbestyrelsen forbeholder sig ret til at placere et forslag i flere relevante kategorier.

Nomineringen inden for hver priskategori foretages af fire arbejdsgrupper. Hver gruppe ledes af et medlem af Kreds 5’s bestyrelse.
Som noget nyt er det også arbejdsgrupperne, der kårer vinderen, uafhængigt af hele Kreds 5’s bestyrelse.

Forslag og nominerede offentliggøres her på hjemmesiden og på facebook.